Adatkezelési Nyilatkozat és Adatkezelési tájékoztató

A www.slamhungary.hu (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője, az ……. Kft. (Székhely: ., Cégjegyzékszám: , Adószám: , a továbbiakban: Adatkezelő), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Adatvédelmi nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésre vonatkozó elveit, melyek az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban az Adatkezelő egyértelműen és tájékoztatja az érintetteket az adatok kezelésével kapcsolatos minden fontos tényről.
Az adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

A Szolgáltató, a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel összhangban az alábbi adatkezelési nyilatkozatot teszi:

• A Slam Hungary webáruház a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel.
• A Vevő adatai harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kivéve a megrendelés teljesítéséhez szükséges (szállítási) alvállalkozónkat.
• A Vevő adatainak kezelésekor 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján, az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.
• Vásárlásával (regisztrációjával) Vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje, és adatait a Webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez használja fel; vagy amennyiben azt a regisztráló igényli, arra fordítsa, hogy a regisztrálót hírlevél formájában tájékoztassa termékeiről, akcióiról.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Vevő adatainak feldolgozását az Adatkezelő végzi. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járul hozzá, kérjük, erről értesítsen minket írásban az Adatkezelő fentiekben megadott címén, vagy az info@slamhungary.hu email címen.